Kiếm nhật siêu bén ( het hang)

3.500.000 VNĐ

Thông tin về kiếm nhật siêu bén

  • Nguyên liệu: làm từ thép bền, không gỉ.
  • Độ sắc: siêu sắc bén.

Liên hệ mua hàng:

  • Điện thoại: 0963 149 549 
  • Email: phungnhiky101087@gmail.com

Đao cá mập trắng

Giá: 600.000 VNĐ

Giá đỡ kiếm nhật

Giá: 250.000 VNĐ

Dao găm rambo

Giá: 800.000 VNĐ

Đao cá mập đen

Giá: 600.000 VNĐ

Dao găm M9 màu đen

Giá: 800.000 VNĐ

Kiếm ống BMF

Giá: 900.000 VNĐ

Đao Cánh Bướm

Giá: 600.000 VNĐ

Dao găm M9 màu trắng

Giá: 800.000 VNĐ

Kiếm ống mini

Giá: 600.000 VNĐ

Đao đen siêu bén

Giá: 700.000 VNĐ

Đao cá sấu

Giá: 600.000 VNĐ

Leaka47

Giá: 600.000 VNĐ

Đao phi tiêu đầu bằng

Giá: 600.000 VNĐ

Đao cá sấu nhỏ

Giá: 600.000 VNĐ

0867388431