Dao găm M9 màu trắng

800.000 VNĐ

Thông tin dao găm M9

- Được làm thừ thép rất bền

- Sắc bén.

- Sử dụng thuận lợi khi làm các việc nặng.

Xem thêm sản phẩm tương tự của Roidien.vn: Dao găm M9 màu đen

Giá đỡ kiếm nhật

Giá: 250.000 VNĐ

Leaka47

Giá: 600.000 VNĐ

Đao cá sấu nhỏ

Giá: 600.000 VNĐ

Đao Kukri USA Siêu Bén

Giá: 600.000 VNĐ

Đao giọt lệ

Giá: 600.000 VNĐ

Đao phi tiêu đầu bằng

Giá: 600.000 VNĐ

Đao Cánh Bướm

Giá: 600.000 VNĐ

Đao phi tiêu mũi nhọn

Giá: 600.000 VNĐ

Đao cá mập đen

Giá: 600.000 VNĐ

Đao cá mập trắng

Giá: 600.000 VNĐ

Đao cá sấu

Giá: 600.000 VNĐ

Kiếm nhật siêu bén ( het hang)

Giá: 3.500.000 VNĐ

Kiếm Tuýp ( hết hàng )

Giá: 400.000 VNĐ

Kiếm nhật ( hết hàng)

Giá: 1.500.000 VNĐ

Kiếm ống BMF

Giá: 900.000 VNĐ

0867388431